Logo 220v
DOMU RECEPTY ŠACHY HUDBA MATIKA A FYZIKA FOTKY VŠEMOŽNÉ ROZLIČNOSTI LINX Left menu

"Největší problém s citáty na internetu je, že jen těžko ověříte jejich pravdivost." Abraham Lincoln, 1698

۞

Richard Feynman

Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.

Fyzika se má k matematice tak, jako se má sex k masturbaci.

Pro ty, kteří neznají matematiku, je složité dostat se k takovým pocitům jako je krása, nejhlubší krása přírody... Pokud se chcete něco dozvědět o přírodě, oceňovat přírodu, je nutné rozumět jazyku, kterým mluví.

Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlastností jedné části chování zbytku? Jde o nevědeckou otázku. Nevím jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost - a proto je velmi krásná.

Byli jsme vedeni k představě věcí nekonečně zázračnějších než představy básníků a snílků minulosti. Ukazuje to, že imaginace přírody je mnohem, mnohem větší než imaginace člověka. Například o kolik pozoruhodnější je pro nás to, že jsme připoutáni vlivem záhadné přitažlivosti k otáčející se kouli - polovina z nás vzhůru nohama -, která si miliardy let pluje prostorem, než představa, že jsme neseni na hřbetu slona nadnášeného želvou plovoucí v bezedném moři

Svého času se v novinách objevil článek, v němž se uvádělo, že teorii relativity rozumí pouze dvanáct lidí. Nevěřím, že tomu tak kdy bylo. Možná jí rozuměl jenom jeden člověk, autor dosud nezveřejněného objevu. Ale poté, co se ostatní vědci seznámili s jeho myšlenkami, většinou tuto teorii tím nebo oním způsobem pochopili, a jistě jich bylo víc než dvanáct. Na druhé straně si však myslím, že mohu klidně prohlásit, že kvantové teorii nerozumí nikdo.

V počátcích všech vědeckých pozorování jsme při hledání rozumného vysvětlení jevů vystačili s pouhou intuicí, založenou opravdu jen na prosté zkušenosti s všedními objekty. Ale jak se snažíme vypracovat lepší popis naší zkušenosti, která začíná zahrnovat stále širší rozsah jevů, přestávají být naše vysvětlení jednoduchá a stávají se tím, co nazýváme zákony. Často se zdá, že jsou čím dál nerozumnější a stále více vzdálené od toho, co považujeme za zřejmé.

Když vědec nezná odpověď na problém, žije v nevědomosti. Když výsledek tuší, žije v nejistotě. A když má proklatě velkou jistotu o charakteru výsledku, ještě pořád ho hlodají nějaké pochybnosti. Zjistili jsme, že pro dosažení pokroku to má ohromný význam. Musíme uznat naši ignoranci a ponechat prostor pochybám. Vědecké poznatky jsou souborem tvrzení pronesených s různým stupněm jistoty - některá tvrzení jsou naprosto nejistá, některá skoro jistá, ale žádná nejsou jistá absolutně

Kdyby nějaký Marťan (který nikdy nezemře, snad jen při nehodě) přišel na Zemi a viděl tento zvláštní druh bytostí - tyto lidi žijící asi sedmdesát nebo osmdesát let s vědomím, že přijde smrt - zdálo by se mu, že musí být nesmírně depresivní žít a vědět, že život je jen dočasný. My lidé nějak přijdeme na to, jak žít i přes tento problém: smějeme se, vtipkujeme, žijeme.

Albert Einstein byl obr. Měl hlavu v oblacích, ale nohama pořád stál pevně na zemi. My, kteří nejsme tak vysocí, si musíme vybrat.

۞

Albert Einstein

 


Nejkrásnější pocity vyplývají ze záhad. Jsou to pocity, které stojí u kolébky skutečné vědy.

Člověk, který tento pocit nezná, člověk, který se neumí divit a který neumí žasnout,

je prakticky mrtvý.

Je jako zhasnutá svíce.


Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.


Představivost je důležitější než vědomosti.


Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.

Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.

Bůh nehraje v kostky.

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist.

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.

Fantazie je důležitější než vědění.

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.

Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.

Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.

۞

Niels Bohr

Je nesprávné se domnívat, že úkolem fyziky je zjistit, jaká je příroda. Fyzika se sostředí pouze na to, co lze o přírodě říci.

۞

 Jan Zrzavý

biolog

 

Škola je podle mne primárně od toho, aby se dítě připravilo, že ho bude někdo celý život buzerovat.

۞

Anonymus

Náš mozek je k nám velmi shovívavý a laskavý, dovoluje nám si myslet, že myslíme.

(S kým si mluvíte, že si myslíte?)