Logo 220v
DOMU MATIKA A FYZIKA RECEPTY FOTKY VŠEMOŽNÉ ROZLIČNOSTI LINX ŠACHY HUDBA Left menu

Úkol 1

 

Vítej!

Rád bych se Vám představil jménem, bohužel ho však nesmím z důvodů, které Vám osvětlím později, ani vyslovit ani napsat. Na svých cestách jsem získal honosný titul Duke of Isle of Saint Nablaskalár, můžete mne oslovovat takto.

Chci se s Vámi podělit o podivuhodné a magnificentní příběhy, které mě potkávaly a stále potkávají. Ovšem nebude to zadarmo! V jedné velmi záhadné zemi jsem poznal způsob, jak zhmotnit moudré myšlenky a využít je v koncentrovaném stavu k řešení ukrutně složitých problémů!  Budu Vás nutit přemýšlet a vytvářet pozitivní ∂Ω vlny, které budu zachytávat a materializovat.

Váš první úkol je poměrně snadný, jeho vyřešení mi před pár lety umožnilo setkání s králem Kringym Velikým na ostrově Isle of Saint Nablaskalár, kde jsem pak prožil pár krásných let. Uprostřed ostrova leží hlavní město Nablaskalár, v jehož středu se rozkládá Velké náměstí sv. Trigona, které má tvar rovnostranného trojúhelníku o straně 777 sebastiánských mílí (zkratka sm). Král Nabla Veliký se rozhodl vystavět někde na náměstí Zpívající kašnu a ta měla být se všemi třemi stranami náměstí propojena přímými chodníčky, které měly být vysypány pravými diamanty (mimochodem na Isle of Saint Nablaskalár se mi tak moc líbilo také proto, že tam nikoho ani nenapadlo krást a dělat něco zlého, neměli naštěstí o takových věcech ani ponětí). Aby těch diamantů bylo co možno nejméně, byl jsem požádán najít takové místo pro studnu, aby součet délek všech tří chodníčků byl minimální! Rád jsem místo nalezl a stačilo vysypat diamanty pouhé tři kilometry. A teď otázka pro Vás:

                        

 

                        ۞        Kam jsme kašnu umístili?

                                            ۞        Kolik metrů je jedna sebastiánská míle?

 

Úkol 2

Hola hola!

Poté, co se mi hravě podařilo vyřešit problém s umístěním Zpívající kašny na Velkém náměstí sv. Trigona, dostal jsem brzo další úkol.

Jižně od královského města se pod pravým úhlem stékají  řeky Malulá a Lalulá. Na soutoku roste stoletý dub, proti proudu Malulá se tyčí zřícenina starého hradu a ještě o kus dál vede přes řeku kamenný most. Plavil jsem se se skupinou královských zeměměřičů od soutoku po proudu Lalulá a hledali jsme vhodné místo na břehu pro stavbu rozhledny. Ta měla být umístěna tak, aby dub, hrad a most byly vidět pod stejným zorným úhlem, vše je znázorněno na mapce. Jak takové místo najít, aniž byste měřili úhly? Jakékoliv jiné zeměměřičské práce jsou ovšem povoleny! Je to překvapivě jednoduché, ale chce to nápad!

 

                                                                

 

 

Úkol 3

Vítej hrdino!

Dnes Tě chci seznámit se zvláštním způsobem měření času na Isle of Saint Nablaskalár. Místní používají sice naprosto stejné ručičkové hodiny jako my, poledne a půlnoc mají také, ale čas neměří na hodiny, ale na Bimbamy a Trimbamy. Bimbam nastane při každém překrytí hodinové a minutové ručičky, Trimbam při překrytí hodinové, minutové i vteřinové.

 

 

                        ۞        Kolik je Bimbamů během dvanácti hodin?

                        ۞        V kolik hodin na našich hodinách to přesně je?

                        ۞        Kolik je Trimbamů?

 

 

 

Úkol 4

Hola hola!

Tak tohle byl teda fakt zajímavý úkol!

Byl jsem požádán, abych pro královský dvůr navrhl půdorys pro stavbu Royal Opery, podmínky byly trošku prapodivné:

            -Musí to být mnohoúhelník.

            -Kolem bude kruhová zahrada s takzvaným Yippeeb bodem.

 

              Yippeeb  je místo, ze kterého není žádná boční stěna budovy

              (strana mnohoúhelníku) vidět celá!!!

 

A teď další otázky pro Vás:

 

                        ۞        Umíš takovou budovu navrhnout?

                        ۞        Kolikanejmíňúhelník to bude?

            Očekávám silné mozkové ∂Ω vlny a odpovědi na sheearee@220v.cz

Úkol 5

Na ostrově roste velmi zvláštní rostlinka. Její jméno je  Zlatavka Královská a plodí pravé zlato! Na obrázku vidíš, jak vypadá. Má sytě červené listy a zlatý (na obrázku žlutý) střed, který je pokryt dvacetičtyřkarátovým zlatem. Je naprosto pravidelná, její náčrtek je tvořen čtvercem a čtyřmi čtvrtkružnicemi.

 

                                                                         

 

            A teď další otázka pro Vás:

 

                        ۞        Jaký je poměr zlaté plochy ku červené

                                  (s přesností na tři desetinná místa, nebo nejlépe úplně přesně) ???

 

Úkol 6

 

   A teď další otázka pro Vás:

 

                        ۞        Jaký je obsah tmavé části, jsou-li to čtverce o starně jeden metr?

                                  (s přesností na tři desetinná místa, nebo nejlépe úplně přesně) ???

 

Váš

Duke of Isle of Saint Nablaskalár

            Očekávám silné mozkové ∂Ω vlny a odpovědi na sheearee@220v.cz